2014: Samenwerkingsverband met een gerenommeerd advocatenkantoor in de stad Groninen 

2013: Interimwerkzaamheden voor politiedistrict Twente 

2012: Begeleiding ontslagprocedure voor particuliere opdrachtgever 

2011: Interimwerkzaamheden voor politiedistrict IJsselland

2010: Samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemers in Smeerolie Nederland BV. 

2009: Juridische begeleiding van het oprichten en verkopen van appartementen in het verzamelgebouw 't Schip aan de A7 te Drachten.

2008: Beoordeling distributieovereenkomsten tussen BP en diverse distributeurs

2007: Lid van projectgroep (oprichting afdeling) Juridische Dienstverlening, Shared Service Center Noord, 3 noordelijke politiekorpsen