Overheid

www.overheid.nl
De website met informatie over beleid en alle Nederlandse regelgeving.  

 

Werk

www.swz.nl
De website van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Hier vindt u alle informatie over het landelijk beleid op het gebied van werk, loon, uitkeringen, veilig werken en emancipatie.

www.werk.nl
De website van het centrum voor werk en inkomen (CWI). Hier vindt u algemene informatie over het zoeken naar werk en over de rechten en plichten van zowel werknemers als werkgevers.

www.ontslag.nl
Klikt u op de kop werknemers en u vindt hier uitgebreide informatie over ontslag. De site heeft ook de mogelijkheid om gratis of tegen een kleine vergoeding arbeidsrechterlijke vragen voor te leggen aan ontslagspecialisten.

Strafrecht

www.om.nl 
De website van het openbaar ministerie. Onder het kopje beleid vindt u informatie over het beleid dat het openbaar ministerie voert op verschillende gebieden van het strafrecht.

www.rechtspraak.nl
Alles op het gebied van de verschillende gerechten en procedures is op deze website te vinden. Ook een uitgebreide databank met uitspraken van rechters.

www.wetwegwijzer.bibliotheek.nl 
Deze site is uitermate geschikt voor het zoeken van juridische informatie als niet-jurist. Voor strafrecht en strafprocessen moet u op het rubriekje onderwerpen klikken.

 

Consumentenrecht

www.consuwijzer.nl
Een website opgezet door de consumentenautoriteit, de Nederlandse mededingingsautoriteit en de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit.Hier vindt u praktische informatie over uw rechten als consument.

www.consumentenbond.nl
Praktische informatie onder het kopje rechten en plichten.


Huurrecht

www.vrom.nl/huurcommissie
De website van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Hier vindt u informatie over de huurcommissie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurders en verhuurders. Ook staan hier links naar verwante dossiers op het gebied van huren of verhuren.

www.postbus51.nl
Kies voor het thema huisvesting en daarna voor huren. Hier vindt u informatie over huren waaronder het bepalen van de maximale huurprijs van uw kamer of woning.

www.woonbond.nl
De woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekende. U kunt hier ook terecht als u problemen heeft met uw verhuurder.

www.huurgeschil.nl
Uitgebreide informatie op het gebied van huren en uw rechten en plichten daarin