Overheid Door mijn jarenlange werkervaring bij verschillende overheidsinstellingen ben ik vertrouwd met de ambtelijke organisatie. Ik ben in staat om op efficiënte en professionele wijze te voorzien in juridische ondersteuning bij tijdelijke- of structurele capaciteitsproblemen. Ik beschik over ruime ervaring in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Verder beschik ik over ruime ervaring op de navolgende disciplines:

- Wet openbaarheid van bestuur

- Ambtenarenrecht / disciplinaire zaken

- Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen


- Bijzondere wetten (Flora- en Faunawet, Wet wapens en munitie, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus)

- Beleidsadvisering en beoordelen van algemene (complexe) juridische vraagstukken

- opstellen van mandaat- en (vol)machtigingsbesluiten