Plasterk wil einde aan misbruik WOB

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat er voor het einde van het jaar een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ligt dat misbruik van de Wet openbaarheid bestuur onmogelijk maakt. Verschillende gemeenten hebben de minister hiertoe opgeroepen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) meldt een forse toename van "oneigenlijk gebruik" van de WOB. De gemeenten willen dat Plasterk het onmogelijk maakt een dwangsom te innen als een gemeente te laat op zo’n verzoek reageert.

21 augustus 2013